6 - 15 år: Forebyggelse er den bedste behandling

Forebyggelse

Alle skolebørn indkaldes individuelt efter behov. For børn med lille risiko for huller kan der være adskillige måneder mellem tandeftersyn, mens børn med stor risiko for huller indkaldes hyppigere.

Tandplejen ønsker, at forældrene følger deres børn til tandlæge mindst til og med 4. klassetrin for at styrke samarbejdet mellem hjem og tandpleje.

Under skoleforløbet får udvalgte årgange besøg af tandplejen. Der orienteres om tandsygdomme, kost, hjemmetandpleje samt ansvar for egen tandsundhed.

På 4. klassetrin tilbydes alle børn et intensivt kursus i tandbørstning på skolen.

Nogle børn har behov for en tandregulering
Hver gang barnet er til undersøgelse, vurderer vi tændernes frembrud og tandstillingen. Efter behov bliver barnet undersøgt af en specialtandlæge (bøjletandlæge). Du får besked om resultatet af undersøgelsen. Hvis specialtandlægen vurderer, at tandregulering kan tilbydes, bliver både du og dit barn indbudt til et møde, hvor I bliver informeret om behov og behandlingsmuligheder.

Husk – det er dig og dit barn, der selv bestemmer, om I vil sige ja til behandling.