Fluoridbehandling

Fluoridbehandling

Der er stor viden om brug af fluorid som et middel til forebyggelse af caries (huller i tænderne). Fluor er et grundstof, som findes udbredt i naturen, og opløselige fluoridforbindelser findes bl.a. i grundvandet i varierende mængde afhængig af de lokale forhold. I Struer Kommune ligger fluoridindholdet i drikkevandet på 0,1 til 0.29 ppm (parts per million).

Fluorid er et meget væsentligt middel, når det gælder om at kontrollere og hindre udviklingen af caries. Derfor anbefaler vi, at man børster tænderne 2 gange dagligt med en tandpasta, der indeholder fluorid. Mængden af tandpasta afpasses barnets alder. Der vurderes ikke at være risiko for forgiftning ved daglig tandbørstning med de anbefalede mængder af fluorid.

I tandplejen udføres behandlingerne med fluorid af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Behandlingerne af små cariesangreb kan være pensling af tandflader eller skylning med en vandig opløsning af fluorid. Behandlingerne sker på baggrund af grundig diagnostik af sygdom i tænderne, og udføres efter behov i forbindelse med den almindelige undersøgelse og op til fire gange årligt.

I forbindelse med tandplejens behandling med fluorid anvendes højere doser (op til 22600 ppm sv.t. at indholdet i 1 ml er 22.6 mg) Her mindskes risikoen ved, at der ved den tilførte mængde af fluorid tages højde for barnets alder/vægt og daglige indtag af fluorid.

En bivirkning kan være, at der i løbet af den periode hvor tænderne dannes udvikles vekslende grader af dental fluorose (forstyrrelse af tanddannelse pga. meget fluorid). Risikoen mindskes ved at tage højde for barnets daglige indtag af fluorid.

Forgiftning kan ske ved meget stort indtag af fluorid. Akut forgiftning optræder, når en person på én gang indtager en mængde fluorid, som overstiger 5 mg fluorid pr kg legemsvægt. Det kan f.eks. være tilfælde, hvis et 2-årigt barn indtager 40 gram tandpasta med 1450 ppm fluor svarende til ca ½ stor tube.

Indhold af fluorid i forskellige fødeemner og drikkevarer:

Fødevare Fluor (ppm)
Komælk 0,02
Ris 1,0
Fisk 1,5 – 50
Kød 0,4
Te 0,8 – 3,4
Købevand 0 – 2,7

 

Kilder:
Göran Koch, Sven Poulsen, Ivar Espelid, Dorte Haubek. Pediatric Dentistry, A clinical approach, 2016.
Kim Ekstrand, Allan Bardow Jensen, Svante Twetman: Fakta om fluorid;  Tandplejeren, april 2017.