Røntgenundersøgelse

Røntgenundersøgelse – hvorfor?

Det er ikke altid muligt for tandlægen at se på dine tænder bare ved at anvende et lille spejl. I nogle tilfælde er det derfor nødvendigt at tage røntgenbilleder. Det kan for eksempel være i følgende tilfælde:

  • Når der skal kigges efter huller (caries) på de sider af tænderne, som støder op mod hinanden. Denne type billeder kaldes bite-wings.
  • Når der skal kigges på rødderne af dine tænder (roden sidder i kæbeknoglen og kan derfor ikke ses i munden.
  • Når du skal have kontrolleret tænder, som du har slået ved et uheld.
  • Når det skal undersøges, om alle dine tænder er anlagt.
  • Når du skal have rettet tænder (I disse tilfældes tages ofte store røntgenbilleder, som både viser tænder, kæbe og ansigtsskelet).

Røntgenbillederne fremkaldes hurtigt og vises på computeren hos tandlægen.

Røntgenundersøgelser er et vigtigt redskab til at stille diagnoser. Røntgenundersøgelsen skal være til gavn for barnet, og man vil derfor kun kunne få foretaget en røntgenundersøgelse, hvis en tandlæge/tandplejer mener, der er et behov, så man kan få stillet en korrekt diagnose og dermed få den rigtige behandling

En almindelig røntgenundersøgelse kan udføres på alle dele af kroppen, men er særlig god til undersøgelse af knogle og tænder. Røntgenbilledet bliver dannet ved hjælp af de røntgenstråler, der sendes gennem området. Ansigtets bløde væv; læber, næse og hage bremser ikke strålerne ret meget, og vil fremstå som mørke skygger på billedet. Knoglevæv og tænder bremser strålerne mere og vil fremtræde som hvide skygger.

Er der risiko ved røntgenstråler?

Vi bliver hver dag udsat for stråling fra omgivelserne – fra jorden, luften vi indånder, maden vi spiser og fra byggematerialer. Dette kaldes for den naturlige baggrundsstråling. Hver røntgenundersøgelse giver en stråledosis, der varierer med typen af undersøgelsen fra svarende til få dages til få ugers naturlig baggrundsstråling.

Risiko – i perspektiv

En kendt skadelig virkning ved at bruge røntgenstråler til undersøgelser er en minimal øget risiko for at udvikle kræft flere år efter bestrålingen. Risiko afhænger af stråledosis. Det betyder, at højere dosis og flere undersøgelser øger risikoen.

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at der ikke er behov for beskyttelse af kroppen med blyforklæde ved røntgenoptagelser af tænder, hænder og kranium.

Røntgenundersøgelse Svarende til naturlig baggrundsstråling Effektiv dosis, mikroSv
Lille billede af tænder / kæber 3 timer 1 mikroSv

Flyrejse 1 time i 10 km’s højde = 5 mikroSv

Kilder: Strålehygiejnisk institut, Sundhed.dk