Visdomstænder

Visdomstænder

Visdomstænderne er de bageste kindtænder i tandrækken med normalt frembrud i 16 – 20 års alderen. Det er den tand, der oftest mangler i tandsættet. Mange visdomstænder kommer aldrig frem i munden.

Visdomstænderne i underkæben er de tænder, der hyppigst giver problemer i tandsættet. Det skyldes ofte utilstrækkelig plads, men også en forkert lejring i kæben kan give problemer. De kan ligge skrå eller vandret uden mulighed for normalt frembrud.

Et røntgenbillede kan vise, hvordan tanden ligger, og ud fra dette kan tandlægen vurdere, om der skal gives tilbud om fjernelse af visdomstanden.

Skal alle visdomstænder fjernes?
De fleste visdomstænder skal ikke fjernes, inden man fylder 18 år. Undersøgelser viser, at kun 2-3% af alle visdomstænder bør fjernes.

Hvordan fjerner tandlægen en visdomstand?
Der går de værste historier om visdomstænder og hvordan man fjerner dem. Fjernelse af en visdomstand er meget udramatisk og foregår smertefrit i lokalbedøvelse evt. suppleret med lattergas. Der åbnes gennem tandkødet til området, hvor tanden ligger.

Ofte skal der fjernes noget tandknogle, som tanden ligger gemt i. Når tanden er blotlagt, vippes den ud. I nogle tilfælde er det nødvendigt at dele tanden, således at den tages ud i flere stykker.

Herefter skylles grundigt med fysiologisk saltvand , og tandkødet syes sammen igen med silketråd, som skal fjernes efter 5 -7 dage. Tandlægen vil orientere dig om forholdsregler i helingsperioden.

 

Patientvejledning: Til dig, der har fået fjernet en visdomstand