Værd at vide i Struer Kommune

Valg af tandlæge

Unge på 16 – 18 år kan frit vælge at modtage gratis tandpleje på den kommunale klinik eller hos privatpraktiserende tandlæge.

Ved tandlægeskift skal tandplejens kontor have besked inden skift kan ske. Tandbehandling som er i gang skal gøres færdig først.

Fritvalgsordningen
Fritvalgsordningen betyder, at børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, Struer Kommune stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne-og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg. Struer Kommune yder tilskud på 65% af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje efter gældende takster. Tilskuddet er betinget af, at forældrene har meddelt tandplejens kontor (telefon 96 84 85 50) om valget, før ydelserne modtages hos praktiserende tandlæge.Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud inkl. Tandregulering.

Tandregulering samt andre behandlingsydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må ført iværksættes, når tandplejen har godkendt det fremsendte behandlingstilbud. Forældrene har mulighed for at vælge en dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen. De vil så få refunderet et beløb svarende til 65% af udgifterne til den godkendte behandling.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om tandplejetilbuddet i Struer Kommune fås hos den kommunale tandpleje på telefon 96 84 85 50.

 

Nødbehandling og vagtordning

Nødhjælp i klinikkernes åbningstid afhjælpes umiddelbart ved henvendelse til tandklinikken. I skolernes sommerferie holder tandplejen åbent for nødbehandling. Vagtordningen annonceres i Lokalavisen og på klinikkens telefonsvarer.

Hvis det bliver nødvendigt at søge privatpraktiserende tandlæge udenfor klinikkens åbningstid, vil udgiften til nødbehandling blive betalt af Struer Kommune, såfremt man er tilmeldt kommunens tandplejetilbud.

 

Åbningstider

Struer Kommunale Tandpleje holder åbent på Centralklinikken alle skoledage kl. 8 –15. Lokalklinikken på Thyholm er åben efter behov.

Åbningstider

Struer Kommunale Tandpleje holder åbent på Centralklinikken alle skoledage kl. 8 –15.

Lokalklinikken på Thyholm er åben efter behov.