Velkommen hos tandlægerne i Struer

Velkommen hos tandlægerne i Struer Kommune

Alle børn og unge op til 19 år, som bor i Struer Kommune, kan gå gratis til tandlæge på de kommunale klinikker.

Den Kommunale Tandpleje er tilrettelagt på kommunale klinikker. De tandlægefaglige behandlingsydelser vil foregå på vores Centralklinik på Gimsinghovedvej. Undersøgelse og forebyggelse foregår også på filialklinikken på Thyholm. Man kan frit vælge hvilken klinik, man ønsker at benytte. Hvis man ikke har særlige ønsker, vil man blive indkaldt til den tandklinik der normalt undersøger børnene hvor man bor.

Sunde tænder hele livet
Tandplejen lægger vægt på, at dit barn får et tandplejetilbud, der passer til det aktuelle behov. Forebyggelse, omsorg og tryghed er nøgleord. Vi prioriterer et godt forældresamarbejde højt og vi ønsker, at forældrene tager ansvaret for deres børns tandsundhed.

Journalføring
Når dit barn er til tandlæge, noteres barnets tandstatus, dvs. antal fyldninger, antal nye huller, tandkødets tilstand og tandstillingen i journalen. Desuden noteres helbredsmæssige oplysninger med betydning for tandbehandling f.eks. allergi eller hjertefejl.

Førskolebørn
Dit barn tilknyttes automatisk tandplejen fra fødslen og første indkaldelse sker, når børnene er knap 1 år gamle. Selvom barnet kun har ganske få eller ingen tænder, vil vi gerne se dit barn tidligt for at forebygge uvaner og sammen hjælpe dit barn til at bevare sunde tænder i trygge rammer. Herefter indkalder tandplejen barnet til regelmæssige undersøgelser efter barnets individuelle behov.

Skolebørn
Alle skolebørn indkaldes individuelt efter behov. For børn med lille risiko for huller kan der være adskillige måneder mellem tandeftersyn, mens børn med stor risiko for huller indkaldes hyppigere. Tandplejen ønsker, at forældrene følger deres børn til tandlæge mindst til og med 4. klassetrin for at styrke samarbejdet mellem hjem og tandpleje. I løbet af skoleforløbet får udvalgte årgange besøg af tandplejen. Der orienteres om tandsygdomme, kost, hjemmetandpleje samt ansvar for egen tandsundhed.

På 4. klassetrin tilbydes alle børn et intensivt kursus i tandbørstning.