Velkommen hos tandlægerne i Struer

Velkommen hos tandlægerne i Struer Kommune

Alle børn og unge op til 19 år, som bor i Struer Kommune, kan gå gratis til tandlæge på de kommunale klinikker.

Den Kommunale Tandpleje er tilrettelagt på kommunale klinikker. De tandlægefaglige behandlingsydelser vil foregå på vores Centralklinik på Gimsinghovedvej. Undersøgelse og forebyggelse foregår også på filialklinikken på Thyholm.Man kan frit vælge hvilken klinik, man ønsker at benytte. Hvis man ikke har særlige ønsker, vil man blive indkaldt til den tandklinik der normalt undersøger børnene hvor man bor.

Tandplejen lægger vægt på, at dit barn får et tandplejetilbud, der passer til det aktuelle behov. Forebyggelse, omsorg og tryghed er nøgleord. Vi prioriterer et godt forældresamarbejde højt og vi ønsker, at forældrene tager ansvaret for deres børns tandsundhed.

Journalføring
Når dit barn er til tandlæge, noteres barnets tandstatus, dvs antal plomber, antal nye huller, tandkødets tilstand og tandstillingen i journalen. Desuden noteres helbredsmæssige oplysninger med betydning for tandbehandling f.eks. allergi eller hjertefejl.

Førskolebørn
Dit barn tilknyttes automatisk tandplejen fra fødslen og første indkaldelse sker, når børnene er ca. 1 år gamle.Selvom barnet kun har ganske få eller ingen tænder, vil vi gerne se dit barn tidligt for at forebygge uvaner og sammen hjælpe dit barn til at bevare sunde tænder i trygge rammer. Herefter indkalder tandplejen barnet til regelmæssige undersøgelser efter barnets individuelle behov.

Skolebørn
Alle skolebørn indkaldes individuelt efter behov. For børn med lille risiko for huller kan der være adskillige måneder mellem tandeftersyn, mens børn med stor risiko for huller indkaldes hyppigere. Tandplejen ønsker, at forældrene følger deres børn til tandlæge mindst til og med 4. klassetrin for at styrke samarbejdet mellem hjem og tandpleje.Under skoleforløbet får udvalgte årgange besøg af tandplejen. Der orienteres om tandsygdomme, kost, hjemmetandpleje samt ansvar for egen tandsundhed. På 4. klassetrin tilbydes alle børn et intensivt kursus i tandbørstning.

16 til 19-årige
Unge på 16 til 19 år kan frit vælge at modtage gratis tandpleje på den kommunale klinik eller hos privatpraktiserende tandlæge.

Ved tandlægeskift skal tandplejens kontor have besked inden skift kan ske. Tandbehandling som er i gang skal gøres færdig først.

Fritvalgsordningen
Fritvalgsordningen betyder, at børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, Struer Kommune stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat tandlægepraksis efter eget valg. Struer Kommune yder tilskud på 65% af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje efter gældende takster. Tilskuddet er betinget af, at forældrene har meddelt tandplejens kontor (telefon 96 84 85 50) om valget, før ydelserne modtages hos praktiserende tandlæge.

Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud inkl. Tandregulering. Tandregulering samt andre behandlingsydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må ført iværksættes, når tandplejen har godkendt det fremsendte behandlingstilbud. Forældrene har mulighed for at vælge en dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen. De vil så få refunderet et beløb svarende til 65% af udgifterne til den godkendte behandling.